Logopedia

Diagnoza logopedyczna – to szereg czynności dzięki, którym możliwe jest ocenienie poziomu rozwoju mowy i ewentualnych przyczyn wywołujących nieprawidłowości. Obejmuje ocenę przebiegu biologicznych czynności orofacjalnych (oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie), czynności psychofizycznych warunkujących nabywanie języka, ocenę biologicznego aspektu języka (fonacja, artykulacja, płynność) oraz diagnozę umiejętności językowych w zakresie kompetencji językowej (nieuświadomiona wiedza na temat budowania zdań gramatycznie poprawnych i sensownych) i  komunikacyjnej (umiejętność używania języka odpowiednio do odbiorcy oraz do okoliczności towarzyszących procesowi komunikacji.)

Terapia logopedyczna jest to proces oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się językowego (od prostego opóźnionego rozwoju mowy do niemożności mówienia włącznie). Oddziaływania te mają na celu :

  • Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
  • Usuwanie zaburzeń mowy (wady wymowy, jąkanie, tachylalia, bradylalia)
  • Przywracanie mowy w przypadku jej utraty po uszkodzeniach mózgu (afazje)
  • Programowanie języka w przypadku braku komunikowania się językowego (alalia, niedosłuch, autyzm)
  • Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
  • Opóźnianie postępu zaburzeń komunikacji językowej w przypadku chorób postępujących takich jak zespoły otępienne, choroba Parkinsona etc.
  • Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy

Terapia logopedyczna – STANDARD - 30 min zajęć
Terapia logopedyczna – PREMIUM 45 - 45 min zajęć, w tym trening relaksacyjny*, klient otrzymuje materiały do ćwiczeń w domu
Terapia logopedyczna – PREMIUM 60 - 60 min zajęć, w tym trening relaksacyjny*, klient otrzymuje materiały do ćwiczeń w domu
Terapia logopedyczna – GRUPOWA ** – 25 zł – 45 min zajęć, uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń w domu.
Terapia logopedyczna z dojazdem do klienta – 50 zł – 45 min zajęć, klient otrzymuje materiały do samodzielnych ćwiczeń.
Terapia dysleksji lub ryzyka dysleksji – 45 min zajęć

*Trening relaksacyjny dla dorosłych obejmuje masaż na fotelu masującym i ćwiczenia oddechowe z urządzeniem stresseraser, dla dzieci stosuje się zabawy relaksacyjne i oddechowe, a rodzic korzysta z fotela masującego.
**Poprzez zajęcia grupowe rozumie się min. 2 uczestników zajęć o podobnych zaburzeniach.