Pedagogika

 • Terapia dysleksji i ryzyka dysleksji
 • Poradnictwo dla rodziców
 • Analiza sytuacji wychowawczej
 • Wsparcie rodzicó w procesie wychowawczym

Sprawdź szczegóły

Psychologia

 • Pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach życiowych
 • Kompleksowa diagnoza i terapia psychologiczna
 • Wsparcie psychologiczne i psychoedukacja rodziców
 • Badania przesiewowe w placówkach oświatowych

Sprawdź szczegóły

Logopedia

 • Badanie i ocena rozwoju mowy dzieci i młodzieży
 • Terapie wszelkiego rodzaju zaburzeń mowy
 • Profilaktyka w zakresie wad wymowy
 • Terapia osób po urazach mózgu

Sprawdź szczegóły