Iweta Kozłowska

neurologopeda, pedagog, trener indywiudalnej stymulacji słuchu Johansen IAS

Pedagog to osoba, która towarzyszy dziecku do momentu, do którego potrzebuje jego wsparcia. Również dla rodziców jest doradcą w sytuacjach wychowawczych oraz pośrednikiem między nimi a dzieckiem, mającym na względzie dobro obu stron. Logopeda odpowiedzialny jest za ocenę, terapię zaburzeń mowy i języka oraz profilaktykę. Dokonuje diagnozy zaburzeń mowy nie tylko poprzez ocenę artykulacji, lecz uwzględnia również czynniki psychofizyczne oraz poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej . Podczas terapii stara się dopasować metodę zgodnie z diagnozą zaburzeń oraz możliwościami poznawczymi osoby będącej w terapii. Dobry specjalista nie przywiązuje się do jednej metody, lecz poszukuje najwłaściwszej ścieżki dla danego przypadku, wykorzystując z różnych metod najskuteczniejsze techniki.

Kwalifikacje:

· Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna w Krakowie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia magisterskie,

· Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna w Krakowie – logopedia – studia podyplomowe,

· Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – neurologopedia – studia podyplomowe. 

· Szkolenie: Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy
Szkolenie: Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej
Szkolenie „Diagnostyka mózgu w chorobach neurologicznych. Odczytywanie dokumentacji medycznej”
Szkolenie „Dyslalia ankyloglosyjna”
Szkolenie PECS – Picture Exchange Communication System
Szkolenie „ Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem”
Szkolenie „Dysfagia – zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych”
Szkolenie "Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym
Szkolenie „Podstawy wiedzy o neurorozwoju

· Warsztaty: Narzędzie M-CHAT- R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
· Warsztaty „ Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne
metody terapeutyczne”
· Kurs analizy rysunku dziecka
· Kurs : Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS)

Doświadczenie zawodowe:

Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego Siemacha w Tarnowie (pedagog, logopeda) 
Centrum Edukacji Atut (logopeda)
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ICH PASJE (pedagog, logopeda, kierownik placówki)
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie (logopeda)
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży  KANA , w ramach projektu PROGRES (logopeda)
Szkoła Podstawowa w Bistuszowej (logopeda)
Centrum Wspierania Rozwoju SENSEO (założyciel, pedagog, logopeda)

 

Anna Piotrowska

psycholog, logopeda, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Nadmierny stres, przeciążenie codziennymi obowiązkami, ale też nagłe zdarzenia, które sprawiają, że tracimy grunt pod nogami, mogą wzbudzić w nas  lęk i poczucie braku wpływu na swoją obecną sytuację. Wtedy nie zawsze sami czujemy się na siłach stawić czoła napotkanym trudnościom. Psycholog to osoba, która rozumie naturę ludzkiej psychiki, zna prawidłowości rozwojowe i mechanizmy regulujące funkcjonowanie człowieka, a dzięki temu jest przygotowana do towarzyszenia osobie przeżywającej trudności.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Psychologii – psychologia – studia magisterskie,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Studium Pedagogiczne – kwalifikacje pedagogiczne,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Instytut Filologii Polskiej – logopedia – studia podyplomowe,
 • Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN w Bielsku-Białej – Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej,
 • Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe „TER-COGNITIVA” – czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej,

Doświadczenie zawodowe:

Wiedzę zdobytą na studiach miała możliwość zweryfikować w bardzo różnorodnych placówkach zajmujących się wsparciem i pomocą psychologiczną. 

Odbyła staże m.in. w szpitalach na oddziale psychiatrycznym  i dziecięcym. Cennego doświadczenia nabyła pracując w Kangurowym Przedszkolu w Krakowie, gdzie miała możliwość współpracy ze wspaniałymi fachowcami z zakresu psychologii wychowawczej i rozwojowej, zwłaszcza w kontekście dziecięcej kreatywności. Pracowała także w  Młodzieżowym Ośrodku Rozwoju Społecznego MORS 2 Stowarzyszenia „Siemacha”, gdzie do jej obowiązków należała diagnoza funkcjonowania poznawczego i emocjonalno – społecznego dzieci i młodzieży, a także ich terapia. Służyła też wsparciem rodzicom swoich podopiecznych. Bardzo istotnym doświadczeniem była dla niej także praca w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie pomagała  osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Monika Dziecina

neurologopeda, nauczyciel języka angielskiego

Logopeda bada i studiuje procesy komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach jego aktywności w celu promowania rozwoju komunikacyjnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego. Zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem motoryki aparatu mowy, profilaktyką, likwidowaniem objawów zaburzonej komunikacji językowej, uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, stymulacją mowy opóźnionej i rehabilitacją mowy po wypadkach lub incydentalnych urazach czy udarach mózgowych. Kiedy mowa nie rozwija się, lub prognozy rozwoju są mało optymistyczne, a także wtedy, gdy mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, logopeda poszukuje wspomagających lub alternatywnych form i metod porozumiewania się.  

Kwalifikacje:

 •  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Filologia polska z językiem angielskim – studia magisterskie

  • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach – logopedia - studia podyplomowe

  • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach – neurologopedia - studia podyplomowe

  • Szkolenie PECS – Picture Exchange Communication System

  • Szkolenie Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem

  • Szkolenie Droga do umiejętności. Terapia małego dziecka z autyzmem w nurcie rozwojowym

  • Szkolenie Podstawy wiedzy o neurorozwoju

  • Szkolenie Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym

  • Warsztaty Narzędzie M-CHAT- R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

   Doświadczenie zawodowe:

  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej (logopeda)

  • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ICH PASJE (logopeda)

  • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie (nauczyciel wspomagający)

  • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży  KANA , w ramach projektu PROGRES (logopeda)

  • Centrum Wspierania Rozwoju SENSEO (logopeda)