2 słowa 2 lata

Wspólna inicjatywa logopedów:
Jeśli w złotym okresie rozwoju mowy, dziecko NIE MÓWI
To nie ma dobrego uzasadnienia aby to bagatelizować