Super Rodzic zamiast Super Niani cz.2

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z serii: SUPER RODZIC zamiast SUPER NIANII
Spotkanie poprowadzone zostanie przez specjalistów: psychologa, psychoterapeutę, neurologopedę, pedagoga, filologa polskiego, logopedę.
Na spotkaniu uzyskają państwo informacje nt.:

-prawidłowego rozwoju językowego dziecka
- profilaktyki wad wymowy
-ćwiczeń korygujących wady wymowy
-stymulacji funkcji prawo i lewopółkulowych u dziecka
-trudności wychowawcze: jak zmotywować dziecko do współpracy

W trakcie spotkania będzie można również konsultować się indywidualnie ze specjalistami.
ZAPRASZAMY
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń