Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, w dobie wielu możliwości, chcemy zapewnić naszym dzieciom jak najlepszy rozwój. Często wybierając z wielu ofert zajęć dodatkowych takich jak tańce, nauka języka obcego, przymykamy oko na niepokojące sygnały jakie wysyłają do nas dzieci: trudności w kreśleniu, czytaniu, wady wymowy, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość i inne – tłumacząc je dziecięcą naturą. Zdarza się, że zauważamy faktyczny problem dopiero podczas nauki w szkole. Wówczas najczęściej skłaniamy dziecko do dodatkowych ćwiczeń. Jednak, takie trudności u dzieci nie muszą kojarzyć się z mozolnymi ćwiczeniami, a może to być zabawa połączona z odkrywaniem i doskonaleniem nowych możliwości. Terapia poprzez zabawę dostarcza dziecku wiele radości, uczy nowych umiejętności i koryguje występujące deficyty rozwojowe. Powinna ona wyprzedzać rozpoczęcie nauki szkolnej, ponieważ już w wieku przedszkolnym zajęcia ogólnorozwojowe wspomagają rozwój funkcji potrzebnych do uzyskania dojrzałości szkolnej.

Nasza filozofia

Granice mojego języka są granicami mojego świata 
Ludwig Wittgenstein „Tractatus Logico-Philosophicus”

Współcześni badacze są zgodni, że język jest podłożem kultury, aktywności twórczej  i ludzkiej świadomości. Ujmowanie świata w języku i przez język jest zdolnością właściwą tylko człowiekowi. Stąd, mimo nieraz głębokich zaburzeń komunikacji z otoczeniem, które można zaobserwować u dorosłych i dzieci zgłaszających się do gabinetu psychologa lub logopedy,  osoby te nadal mają ogromną potrzebę wyrażania swoich pragnień, uczuć i opinii.

Rodzaj i jakość słowa mówionego są ważnymi czynnikami, które wpływają na naszą autoprezentację. Często zdarza się, że pod wpływem stresu nasilają się trudności w mowie, jak np. jąkanie, seplenienie, nieprawidłowe oddychanie. W takich sytuacjach stresujemy się jeszcze bardziej, a przed każdym następnym wystąpieniem czujemy lęk. Takie uczucia nie są obce wielu osobom. Wychodząc naprzeciw tym problemom, oferujemy terapię logopedyczną relaksacyjną, która jest znacznie bardziej efektywna niż same ćwiczenia logopedyczne, ponieważ dodatkowo uczy jak radzić sobie z przypływem negatywnych emocji i pomaga zapanować nad prawidłowym, spokojnym oddechem, co skutkuje lepszą jakością artykulacyjną.

Rodzaj i jakość komunikacji z otoczeniem społecznym oraz rozumienie samego siebie są z kolei bezpośrednio związane z całokształtem funkcjonowania człowieka, w tym z jego zdrowiem psychicznym i dobrostanem. Najistotniejszym aspektem proponowanej przez nas terapii psychologicznej, jest rozmowa, czyli komunikacja z osobą, która uważnie słucha i stara się rozumieć. Nowoczesne badania neuroobrazowe wskazują na podobne zmiany funkcji mózgu osób cierpiących na depresję w wyniku rozmów terapeutycznych, co na skutek zażywania leków. Terapia psychologiczna może stać się podłożem dla twórczej zmiany, która niesie poprawę samopoczucia i pozwala na dojrzalsze i bardziej świadome życie.

 

Aktualności